Od dziś 07.12.22 r. zaczy­na­my przy­go­to­wa­nie tere­nu przy nowym kościele…

Serdecznie zapra­szam wszyst­kich naszych piel­grzy­mów, człon­ków Wspólnoty Krwi Chrystusa, Stowarzyszenia…

Czytelnia

Updated on 2015-01-18T23:46:49+01:00, by ks. Marcin CPPS.