Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa 15–19.11.2021 r.

Zaproszenie na:

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa 15–19.11.2021 r.

Słowo Życia: „Teraz radu­ję się w cier­pie­niach za was i ze swej stro­ny w moim cie­le dopeł­niam bra­ki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, któ­rym jest Kościół”. (Kol 1,24)

Temat: Misja kapłań­ska w ducho­wo­ści Krwi Chrystusa 

Gdzie: Sanktuarium Krwi Chrystusa,  Dom Misyjny św. Wawrzyńca w Częstochowie  Ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 ; www. sanktuarium.cpps.pl

Kontakt: ks. Bogusław CPPS tel. 34 362 08 00; lub 694 451 259 e‑mail: boguslaw@odkupieni.pl ;

Zgłoszenia do: 12.11.2021 r.

Ofiara: 280 zł

Prośba: O zabra­nie wła­snych alb.

Rozpoczynamy 15.11.21r. w ponie­dzia­łek kola­cją o godz. 18.00, o godz. 20.00 zawią­za­nie wspól­no­ty. Kończymy w pią­tek 19.11.21 r. śnia­da­niem i kawą ok. godz. 10.00.

Możliwość otrzy­ma­nia zaświad­cze­nia o odby­tych rekolekcjach !

AMDG !

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa

15–19.11.2021 r.

Temat: Misja kapłań­ska w ducho­wo­ści Krwi Chrystusa 

Słowo życia: „Teraz radu­ję się w cier­pie­niach za was i ze swej stro­ny w moim cie­le dopeł­niam bra­ki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, któ­rym jest Kościół”. (Kol 1,24)

Prowadzą Misjonarze Krwi Chrystusa 

Plan:

 Poniedziałek 15.11.2021 r.

18.00 Kolacja

19.30  Zawiązanie wspól­no­ty i Konferencja wstęp­na o ducho­wo­ści Krwi Chrystusa

20.30 Wyjście na Apel Jasnogórski,

Cisza noc­na

Wtorek 16.11.2021 r.

8.00 Jutrznia

9.00 Śniadanie ‑kawa

10.00 Konferencja I

10.45 Adoracja Najśw. Sakramentu

-pra­ca indywidualna

13.00 Obiad

16.00 Konferencja II

16.45 Adoracją Najśw. Sakramentu

17.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia (Wypominki)

17.30 Msza świę­ta w kościele

18.30 Kolacja

20.30 Spotkanie wspól­ne (wymia­na doświadczeń)

- Na zakoń­cze­nie Apel Jasnogórski. Cisza nocna

Środa 17.11.2021 r.

8.00 Jutrznia

9.00 Śniadanie ‑kawa

10.00 Konferencja III

10.45 Adoracja Najśw. Sakramentu

-pra­ca indywidualna

13.00 Obiad

15.30 Nabożeństwo Pokutne

16.00 Adoracja Najśw. Sakramentu

(oka­zja do Sakramentu Pokuty)

17.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia (Wypominki)

17.30 Msza świę­ta w kościele

18.30 Kolacja

20.30 Spotkanie wspól­ne (wymia­na doświadczeń)

- Na zakoń­cze­nie Apel Jasnogórski. Cisza nocna

Czwartek 18.11.2021

8.00 Jutrznia

9.00 Śniadanie ‑kawa

10.00 Konferencja IV

10.45 Adoracja Najśw. Sakramentu

-pra­ca indywidualna

13.00 Obiad

16.00 Konferencja V

16.45 Adoracją Najśw. Sakramentu

17.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia (Wypominki)

17.30 Msza świę­ta w kościele

18.30 Kolacja

20.30 Spotkanie wspól­ne (wymia­na doświadczeń)

- Na zakoń­cze­nie Apel Jasnogórski. Cisza nocna

Piątek 19.11.2021r.

8.00 Msza św. Te Deum

9.00 Śniadanie ‑kawa

10.00 Zakończenie Rekolekcji !

AMDG !

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.