Terminarz Domu św. Wawrzyńca — 2016 r.

terminy-rekolekcji-2016-dom-Wawrzynca_Sanktuarium-w-Czestochowie_mZapraszamy do zapo­zna­nia się z ter­mi­na­mi w Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie, przy Sanktuarium Krwi Chrystusa

 

 

Terminarz Domu św. Wawrzyńca

 • Kurs ducho­wo­ści Krwi Chrystusa „Dotyk Krwi”, 22 – 24.01.2016
  Więcej infor­ma­cji: ks. Damian – bratrewelka@tlen.pl; ks. Łukasz – lukasz@odkupieni.pl oraz pod nume­rem tel. : 34 3620800. Koszt 120 zł.
 • Rekolekcje week­en­do­we dla roze­zna­nia powo­ła­nia, 05–07.02.2016
  Więcej infor­ma­cji: ks. Łukasz – lukasz@odkupieni.pl oraz pod nume­rem tel. : 34 3620800. Koszt 60 zł.
 • Rekolekcje dla dzie­ci i mło­dzie­ży, 16–20.02.2016
  Więcej infor­ma­cji: ks. Łukasz – lukasz@odkupieni.pl oraz pod nume­rem tel. : 34 3620800. Koszt 150 zł.
 • Rekolekcje wiel­ko­post­ne dla doro­słych, 10–13.03.2016
  Prowadzący: ks. Henryk Czubat CPPS. Więcej infor­ma­cji: sw.wawrzyniec@cpps.pl oraz pod nume­rem tel. : 34 3620800. Koszt 130 zł.
 • Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, 22.05.2016
  Więcej infor­ma­cji: pod nume­rem tel. : 34 3620800.
 • Odpust Krwi Chrystusa w Sanktuarium Krwi Chrystusa, 26.06.2016
 • Rekolekcje dla dzie­ci i mło­dzie­ży, 27.06 – 01.07.2016
  Więcej infor­ma­cji: ks. Łukasz – lukasz@odkupieni.pl oraz pod nume­rem tel. : 34 3620800. Koszt 150 zł.
 • Wyjazd z Misjonarzami Krwi Chrystusa na Światowe Dni Młodych do Krakowa, 29 – 31.07.2016
  Więcej infor­ma­cji: ks. Damian – bratrewelka@tlen.pl i ks. Łukasz – lukasz@odkupieni.pl oraz pod nume­rem tel. : 34 3620800
 • VIII Kasperiańskie Dni Młodych, 18–21.08.2015
  Więcej infor­ma­cji: ks. Damian – bratrewelka@tlen.pl i ks. Łukasz – lukasz@odkupieni.pl, pod nume­rem tel. : 34 3620800 oraz na stro­nie Kasperiańskich Dni Młodych. Koszt 50 zł.

 

Adres:
Dom Rekolekcyjny św. Wawrzyńca
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42–221 Częstochowa
tel.: 34 362 08 00
e‑mail: sw.wawrzyniec@cpps.pl

Polecamy także specjalne terminy dla młodych:

terminy-rekolekcje-dla-mlodziezy-2016_m

terminy-rekolekcje-dla-mlodziezy-2016_info_m