Sylwester z Bogiem 2022/Nowy Rok 2023 — Bal Pokoju i Nadziei

Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania,lecz pokoju  (1 Kor 14,33). Sylwester 2022 Nowy Rok 2023  Bal Pokoju i Nadziei - bez­al­ko­ho­lo­wy z noc­le­giem i wyżywieniem - dla rodzin,osób samot­nych , przy­ja­ciół, kole­ża­nek, sąsia­dów, nie tyl­ko par.. Rozpoczęcie-31.12.2022 r. Mszą Świętą o godz. 19.00 Zakończenie-01.01.2023 r. posił­kiem…

Rekolekcje dla dzieci w Domu św. Wawrzyńca Częstochowa 16–20.01.2023

  Być przyjacielem Jezusa 16–20 stycznia 2023 roku Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci w wie­ku od 7 do 12 lat na nie­za­po­mnia­ne reko­lek­cje w Domu Misyjnym św. Wawrzyńca w Częstochowie pro­wa­dzo­ne przez Misjonarza Krwi Chrystusa — ks. Mariusza i wspól­no­tę młodzieżową. Zapewniamy: -inte­gra­cje wśród rówieśników; -pozna­nie jak…

Wieczernik — 08.10.2022

Celem naszych spo­tkań w ramach Wieczerników Krwi Chrystusa jest głęb­sze pozna­nie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa i odda­nie się Bogu w tajem­ni­cy Boskiej Krwi, mówiąc ina­czej zawie­rze­nie się, swo­ich rodzin, miast, wio­sek i para­fii Przenajdroższej Krwi Naszego Pana.  Serdecznie Zapraszamy Misjonarze Krwi Chrystusa !  Sanktuarium Krwi Chrystusa ul.…

1 2 3 15