Zapowiedzi wydarzeń i rekolekcji wakacyjnych rok 2023 w Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie

21.05.23 odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. Początek pro­gra­mu 9.15 Dróżki Krwi Chrystusa, a zakoń­cze­nie 14.30 nabo­żeń­stwem majowym 25.06. 23 odpust Krwi Chrystusa Początek godz. 10.00 Program słowno-muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej, a zakoń­cze­nie 14.30 Dróżkami Krwi Chrystusa Program: 10.00 Program artystyczny…

Życzenia z Domu Misyjnego Św. Wawrzyńca i Sanktuarium Krwi Chrystusa z Częstochowy

Drodzy Współbracia CPPS, Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa, Sympatycy WKC  pra­gną­cy żyć ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa, Drodzy Pielgrzymi nawie­dza­ją­cy nasze Sanktuarium! Życzę Wam na tego­rocz­ne Święta Wielkanocne doświad­cze­nia obec­no­ści Chrystusa Zmartwychwstałego. W pierw­szym liście św. Jana Ewangelisty czy­ta­my: My wie­my, że prze­szli­śmy ze…

Sylwester z Bogiem 2022/Nowy Rok 2023 — Bal Pokoju i Nadziei

Migawki z Sylwestra z Bogiem, Sylwestra Pokoju i Nadziei: Świadectwa uczest­ni­ków syl­we­stra na gorą­co: „Dziękujemy za wspa­nia­łe­go Sylwestra. W szcze­gól­no­ści podzię­ko­wa­nia dla Reni za genial­ne pro­wa­dze­nia balu. Pozdrawiamy. Wesoła rodzinka. „I usły­sza­łam od kogoś,już nie pamiętam,że nie był jesz­cze na balu,gdzie On, Jezus Gospodarz…

Odpustu Krwi Chrystusa 26.06.2022 w Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa

 Odpustu Krwi Chrystusa 26.06.2022 w Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa. Uroczystość odpustowa odbyła się tuż przed wejściem budowanej świątyni. 10.15 — Medytacja-pieśni na cześć Męki Pańskiej, z reper­tu­aru Moniki Sagan z Głogowa 11.00 – Msza świę­ta odpu­sto­wa pod prze­wod­nic­twem Prowincjała Misjonarzy Krwi Chrystusa, ks.…

1 2 3 5