Zdjęcia z odpustu Krwi Chrystusa i festynu — 2017 r.

Podczas odpustu Krwi Chrystusa, 25 czerwca 2017 r., Mszę św. celebrował J.E. ks. Abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Po Mszy św. był poczęstunek dla pielgrzymów oraz festyn rodzinny. Przewidziane były różne atrakcje dla dzieci i nie tylko: potrawy naszej kuchni: burgery, bigos, przepyszne zupy, domowej roboty ciasta oraz oryginalna brazylijska kawa.

Podczas odpustu Krwi Chrystusa, 25 czerwca 2017 r., Mszę św. celebrował J.E. ks. Abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Po Mszy św. był poczęstunek dla pielgrzymów oraz festyn rodzinny. Przewidziane były różne atrakcje dla dzieci i nie tylko: potrawy naszej kuchni: burgery, bigos, przepyszne zupy, domowej roboty ciasta oraz oryginalna brazylijska kawa.

Zdjęcia ze ŚDM w Sanktuarium

Wróćmy myśla­mi jesz­cze raz do świę­to­wa­nia, któ­re mia­ło miej­sce w Naszym Sanktuarium. Rodziny z para­fii przy­go­to­wa­ły wspól­ne świę­to­wa­nie razem z gości — mło­dzie­żą ze Słowacji. Ten dzień roz­po­czę­li­śmy od Mszy św. pod­czas, któ­rej zaśpie­wa­li­śmy hymn Światowych Dni Młodych w dwóch wer­sjach języ­ko­wych: pol­skiej i słowackiej.…

Światowe Dni Młodych w Sanktuarium

Wróćmy myśla­mi jesz­cze raz do świę­to­wa­nia, któ­re mia­ło miej­sce w Naszym Sanktuarium. Rodziny z para­fii przy­go­to­wa­ły wspól­ne świę­to­wa­nie razem z gości — mło­dzie­żą ze Słowacji. Ten dzień roz­po­czę­li­śmy od Mszy św. pod­czas, któ­rej zaśpie­wa­li­śmy hymn Światowych Dni Młodych w dwóch wer­sjach języ­ko­wych: pol­skiej i słowackiej.…