Rekolekcje dla rodzin w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie 15–17 paź.

  Rekolekcje Rodzin wraz z dzieć­mi i młodzieżą  15–17.10. 2021 r. Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa Temat reko­lek­cji: Rola wia­ry w mał­żeń­stwie i w rodzinie Słowo Życia: „Bez wia­ry zaś nie moż­na podo­bać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwie­rzyć,…” ».”(Hbr 11,6) Piątek 15.10.21 r.…

Odpust Krwi Chrystusa 27.06.2021r

Na pod­nio­słość uro­czy­sto­ści zwró­cił uwa­gę pro­win­cjał Misjonarzy Krwi Chrystusa. – To histo­rycz­na chwi­la. Warunki są jesz­cze budow­la­ne, ale cie­szy­my się, że już może­my zoba­czyć wnę­trze kościo­ła i gościć Gospodarza tego miej­sca na ołta­rzu pod­czas Eucharystii, ale też w naszych ser­cach, bo my…

Zaproszenie na ODPUST KRWI CHRYSTUSA 27 czerwca

Serdecznie Was Zapraszam na tegoroczny Odpust Krwi Chrystusa w Częstochowie. Tak ważne to jest, aby było nas Misjonarzy, jak najwięcej, także Sióstr Zakonnych oraz osób świeckich. Spróbujemy już w progach nowego górnego Kościoła sprawować Najświętszą Eucharystię. Serdecznie zapraszam i czekam na odpowiedź . Z modlitwą…

1 2