Odpust Krwi Chrystusa w Częstochowie relacja !

Serdecznie Zapraszamy na tego­rocz­ny Odpust Krwi Chrystusa w naszym Sanktuarium w dniu  30.06.2024 r. prze­wi­dy­wa­ne jest poświe­ce­nie dol­ne­go kościo­ła przez ks. Biskupa Antoniego Długosza z Częstochowy pod­czas Mszy św. odpu­sto­wej o godz. 11.00. Wcześniej o godz. 10.00 Koncert zespo­łu IHS z Lublina a o 14.30 Droga Krwi…

10–12.05.2024 Dni Skupienia o duchowości Krwi Chrystusa- Wieczerniki

Celem naszych spo­tkań w ramach Wieczerników Krwi Chrystusa jest głęb­sze pozna­nie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa i odda­nie się Bogu w tajem­ni­cy Boskiej Krwi, mówiąc ina­czej zawie­rze­nie się, swo­ich rodzin, miast, wio­sek i para­fii Przenajdroższej Krwi Naszego Pana. Jest to dzień sku­pie­nia w tema­cie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa.…

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą, rekolekcje dla narzeczonych   27–29.01. 2023 r.

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą, rekolekcje dla narzeczonych   27-29.01. 2023 r. Temat rekolekcji:  Małżeństwo po PO BOŻEMU- lawina szczęścia ! Prowadzą: PP. Jacek i Jadwiga Pulikowscy z pomocą:  ks. Bogusława Witkowskiego CPPS i  PP. Waldemara i Marii Tlaga, Wspólnoty Sychar Słowo Życia: „Przykazanie…

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą,rekolekcje dla narzeczonych 27–29.01. 2023 r. z PP. Pulikowskich

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą,rekolekcje dla narzeczonych   27-29.01. 2023 r. Temat rekolekcji:  Małżeństwo po PO BOŻEMU- lawina szczęścia ! Prowadzą: PP. Jacek i Jadwiga Pulikowscy z pomocą:  ks. Bogusława Witkowskiego CPPS i  PP. Waldemara i Marii Tlaga, Wspólnoty Sychar Słowo Życia: „Przykazanie nowe…

Nocne czuwanie Rodziny Krwi Chrystusa na Jasnej Górze i przyjazd do Sanktuarium Krwi Chrystusa

Przed noc­nym czu­wa­niem przy­jazd do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie Po bło­go­sła­wień­stwie Relikwią Krwi Chrystusa, Mszą św. , któ­ra była dodat­ko­wa dla piel­grzy­mów o godz. 17:00, moż­na było sko­rzy­stać z poczęstunku… Czas na Jasną Górę od Pana Jezusa do Jego Matki, aby przy…

1 2 3 5