Uwaga ! Wieczerniki odwołane — z racji odpustów w sanktuarium w maju i czerwcu, a lipcu i sierpniu 2023 roku z powodu rekolekcji !

Celem naszych spo­tkań w ramach Wieczerników Krwi Chrystusa jest głęb­sze pozna­nie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa i odda­nie się Bogu w tajem­ni­cy Boskiej Krwi, mówiąc ina­czej zawie­rze­nie się, swo­ich rodzin, miast, wio­sek i para­fii Przenajdroższej Krwi Naszego Pana.  Serdecznie Zapraszamy Misjonarze Krwi Chrystusa !  Sanktuarium Krwi Chrystusa ul.…

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą, rekolekcje dla narzeczonych   27–29.01. 2023 r.

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą, rekolekcje dla narzeczonych   27-29.01. 2023 r. Temat rekolekcji:  Małżeństwo po PO BOŻEMU- lawina szczęścia ! Prowadzą: PP. Jacek i Jadwiga Pulikowscy z pomocą:  ks. Bogusława Witkowskiego CPPS i  PP. Waldemara i Marii Tlaga, Wspólnoty Sychar Słowo Życia: „Przykazanie…

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą,rekolekcje dla narzeczonych 27–29.01. 2023 r. z PP. Pulikowskich

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą,rekolekcje dla narzeczonych   27-29.01. 2023 r. Temat rekolekcji:  Małżeństwo po PO BOŻEMU- lawina szczęścia ! Prowadzą: PP. Jacek i Jadwiga Pulikowscy z pomocą:  ks. Bogusława Witkowskiego CPPS i  PP. Waldemara i Marii Tlaga, Wspólnoty Sychar Słowo Życia: „Przykazanie nowe…

Nocne czuwanie Rodziny Krwi Chrystusa na Jasnej Górze i przyjazd do Sanktuarium Krwi Chrystusa

Przed noc­nym czu­wa­niem przy­jazd do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie Po bło­go­sła­wień­stwie Relikwią Krwi Chrystusa, Mszą św. , któ­ra była dodat­ko­wa dla piel­grzy­mów o godz. 17:00, moż­na było sko­rzy­stać z poczęstunku… Czas na Jasną Górę od Pana Jezusa do Jego Matki, aby przy…

1 2 3 4