11.11.2023 Wieczerniki — czas zawierzenia Jezusowi, który nas odkupił swoją Przenajdroższą Krwią

Celem naszych spo­tkań w ramach Wieczerników Krwi Chrystusa jest głęb­sze pozna­nie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa i odda­nie się Bogu w tajem­ni­cy Boskiej Krwi, mówiąc ina­czej zawie­rze­nie się, swo­ich rodzin, miast, wio­sek i para­fii Przenajdroższej Krwi Naszego Pana. 

Serdecznie Zapraszamy Misjonarze Krwi Chrystusa ! 

Sanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18 Częstochowa: Zgłoszenia indy­wi­du­al­ne i grup: biu­ro sank­tu­arium w godz.8.00–15.00  tel. 0048 668 402 228. Najbliższe ter­mi­ny: 11.11.23

Miejsce spo­tka­nia kościół para­fial­ny i Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

Ramowy plan:

15.30 Okazja do Sakramentu Pokuty

16.00 Modlitwa do Ducha Świętego oraz Litania do Krwi Chrystusa
-Modlitwa przed reli­kwia­mi Krwi Chrystusa o uzdro­wie­nie duszy i ciała

16.30 Nauka / Katecheza / kon­fe­ren­cja o ducho­wo­ści Krwi Chrystusa

17.15 Przygotowanie do Mszy świętej

17.30 Msza Święta

18.30 Przerwa

19.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu

- modli­twa, Koronka do Krwi Chrystusa z roz­wa­ża­nia­mi, cisza

- Zawierzenie Krwi Chrystusa sie­bie samych, rodzin i parafii

- bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­rzem (w zależ­no­ści od ilo­ści osób indy­wi­du­al­ne bądź zbio­ro­we — przej­ście przez kościół)

Okazja do Sakramentu Pokuty od 17.15 

20.00 Błogosławieństwo dewo­cjo­na­liów itp.

Zakończenie

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.