10–12.05.2024 Dni Skupienia o duchowości Krwi Chrystusa- Wieczerniki

Celem naszych spo­tkań w ramach Wieczerników Krwi Chrystusa jest głęb­sze pozna­nie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa i odda­nie się Bogu w tajem­ni­cy Boskiej Krwi, mówiąc ina­czej zawie­rze­nie się, swo­ich rodzin, miast, wio­sek i para­fii Przenajdroższej Krwi Naszego Pana. Jest to dzień sku­pie­nia w tema­cie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 17.30 w pią­tek, a koń­czy­my obia­dem w nie­dzie­lę o godz. 13.00.

Serdecznie Zapraszamy Misjonarze Krwi Chrystusa ! 

Temat: Pierwsza Kropla Miłości

Miejsce: Sanktuarium Krwi Chrystusa, dom św. Wawrzyńca, ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18 Częstochowa 

Ter­mi­n:   10-12.05.24

Ofiara od oso­by 350 zł z przed­pła­tą 175. Termin zgła­sza­nia do 05.05.2024. Można jesz­cze zachę­cać innych.  Zgłoszenia: boguslaww62@gmail.com

kon­to: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18:                                               16 1240 1213 1111 0010 0793 1421; 

Plan

Piątek 10.05.2024

17.30 Msza św. w Sanktuarium

- Adoracja Najświętszego Sakramentu, oka­zja do Sakramentu Pokuty

19.15 Kolacja

20.15  Konferencja wstępna

-Apel Jasnogórski

22.00 cisza nocna

Sobota 11.05.2024

8.00 Jutrznia

8.45 Śniadanie

10.00 Konferencja

11.00 Wspólne roz­wa­ża­nie Pisma Świętego

12.15  Msza św. w kaplicy

13.00 Obiad

Czas na spa­ce­ry i roz­mo­wy ducho­we, spowiedź.

16.00 Godzina Pytań

18.00 Nieszpory

18.45 Kolacja

20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z modli­twą o uzdro­wie­nie przez Krew Chrystusa

21.00 Apel Jasnogórski

22.00 Cisza nocna

 

Niedziela 12.05.2024

8.00 Jutrznia/Modlitwa poranna

8.30 śnia­da­nie

9.30 Konferencja

11.00 Msza św.

12.00 Wymiana doświad­czeń wspól­na (pod­su­mo­wa­nie dnia skupienia)

13.00 obiad(zakończenie dnia sku­pie­nia) AMDG !

Misjonarze Krwi Chrystusa

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.