Zapowiedzi wydarzeń i rekolekcji wakacyjnych rok 2023 w Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie

21.05.23 odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. Początek pro­gra­mu 9.15 Dróżki Krwi Chrystusa, a zakoń­cze­nie 14.30 nabo­żeń­stwem majowym 25.06. 23 odpust Krwi Chrystusa Początek godz. 10.00 Program słowno-muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej, a zakoń­cze­nie 14.30 Dróżkami Krwi Chrystusa Program: 10.00 Program artystyczny…

Życzenia z Domu Misyjnego Św. Wawrzyńca i Sanktuarium Krwi Chrystusa z Częstochowy

Drodzy Współbracia CPPS, Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa, Sympatycy WKC  pra­gną­cy żyć ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa, Drodzy Pielgrzymi nawie­dza­ją­cy nasze Sanktuarium! Życzę Wam na tego­rocz­ne Święta Wielkanocne doświad­cze­nia obec­no­ści Chrystusa Zmartwychwstałego. W pierw­szym liście św. Jana Ewangelisty czy­ta­my: My wie­my, że prze­szli­śmy ze…

Uwaga ! Wieczerniki odwołane — z racji odpustów w sanktuarium w maju i czerwcu, a lipcu i sierpniu 2023 roku z powodu rekolekcji !

Celem naszych spo­tkań w ramach Wieczerników Krwi Chrystusa jest głęb­sze pozna­nie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa i odda­nie się Bogu w tajem­ni­cy Boskiej Krwi, mówiąc ina­czej zawie­rze­nie się, swo­ich rodzin, miast, wio­sek i para­fii Przenajdroższej Krwi Naszego Pana.  Serdecznie Zapraszamy Misjonarze Krwi Chrystusa !  Sanktuarium Krwi Chrystusa ul.…

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą, rekolekcje dla narzeczonych   27–29.01. 2023 r.

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą, rekolekcje dla narzeczonych   27-29.01. 2023 r. Temat rekolekcji:  Małżeństwo po PO BOŻEMU- lawina szczęścia ! Prowadzą: PP. Jacek i Jadwiga Pulikowscy z pomocą:  ks. Bogusława Witkowskiego CPPS i  PP. Waldemara i Marii Tlaga, Wspólnoty Sychar Słowo Życia: „Przykazanie…

1 2 3 28