Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą 05–10.07. 2022 r.

Rekolekcje Rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą    05–10.07. 2022 r. Temat reko­lek­cji:  Budowa wię­zi w mał­żeń­stwie Prowadzą ks. Bogusław Witkowski CPPS i Pary mał­żeń­skie z Gdańska i Poznania: PP. Pulikowscy i PP Tlaga, Wspólnota Sychar Słowo Życia: „Przykazanie nowe daję wam, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak…

1 2 3 25