Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą, rekolekcje dla narzeczonych   27–29.01. 2023 r.

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą, rekolekcje dla narzeczonych   27-29.01. 2023 r. Temat rekolekcji:  Małżeństwo po PO BOŻEMU- lawina szczęścia ! Prowadzą: PP. Jacek i Jadwiga Pulikowscy z pomocą:  ks. Bogusława Witkowskiego CPPS i  PP. Waldemara i Marii Tlaga, Wspólnoty Sychar Słowo Życia: „Przykazanie…

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą,rekolekcje dla narzeczonych 27–29.01. 2023 r. z PP. Pulikowskich

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą,rekolekcje dla narzeczonych   27-29.01. 2023 r. Temat rekolekcji:  Małżeństwo po PO BOŻEMU- lawina szczęścia ! Prowadzą: PP. Jacek i Jadwiga Pulikowscy z pomocą:  ks. Bogusława Witkowskiego CPPS i  PP. Waldemara i Marii Tlaga, Wspólnoty Sychar Słowo Życia: „Przykazanie nowe…

Sylwester z Bogiem 2022/Nowy Rok 2023 — Bal Pokoju i Nadziei

Migawki z Sylwestra z Bogiem, Sylwestra Pokoju i Nadziei: Świadectwa uczest­ni­ków syl­we­stra na gorą­co: „Dziękujemy za wspa­nia­łe­go Sylwestra. W szcze­gól­no­ści podzię­ko­wa­nia dla Reni za genial­ne pro­wa­dze­nia balu. Pozdrawiamy. Wesoła rodzinka. „I usły­sza­łam od kogoś,już nie pamiętam,że nie był jesz­cze na balu,gdzie On, Jezus Gospodarz…

Życzenia z Domu Misyjnego Św. Wawrzyńca i Sanktuarium Krwi Chrystusa z Częstochowy

Drodzy Współbracia CPPS, Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa, Sympatycy WKC  pra­gną­cy żyć ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa, Drodzy Pielgrzymi nawie­dza­ją­cy nasze Sanktuarium! Życzę Wam na tego­rocz­ne Święta Bożego Narodzenia doświad­cze­nia mocy od Zbawiciela, któ­ry się rodzi i któ­ry nigdy nie zosta­wia nas samy­mi, lecz…

1 2 3 26