13–15.08.2021 r. Rekolekcje rodzin, wakacje w Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa

Informujemy,że Rekolekcje Rodzin ter­min: 27.07–01.08.2021 roku są odwo­ła­ne i prze­nie­sio­ne na  ter­min 13–15.08.2021 Prowadzący: Ks. Bogusław Witkowski CPPS i PP. Tlaga Maria i Waldemar z Poradnictwa Rodzinnego z Gdańska, oraz z Wspólnota Sychar, Temat reko­lek­cji:  Św. Józef wzór ojca i męża w rodzinie Słowo Życia: „Ja sam i mój…

Odpust Krwi Chrystusa 27.06.2021r

Na pod­nio­słość uro­czy­sto­ści zwró­cił uwa­gę pro­win­cjał Misjonarzy Krwi Chrystusa. – To histo­rycz­na chwi­la. Warunki są jesz­cze budow­la­ne, ale cie­szy­my się, że już może­my zoba­czyć wnę­trze kościo­ła i gościć Gospodarza tego miej­sca na ołta­rzu pod­czas Eucharystii, ale też w naszych ser­cach, bo my…

Zaproszenie na ODPUST KRWI CHRYSTUSA 27 czerwca

Serdecznie Was Zapraszam na tegoroczny Odpust Krwi Chrystusa w Częstochowie. Tak ważne to jest, aby było nas Misjonarzy, jak najwięcej, także Sióstr Zakonnych oraz osób świeckich. Spróbujemy już w progach nowego górnego Kościoła sprawować Najświętszą Eucharystię. Serdecznie zapraszam i czekam na odpowiedź . Z modlitwą…

1 2 3 4 5 24