Odpust Krwi Chrystusa w Częstochowie relacja !

Serdecznie Zapraszamy na tego­rocz­ny Odpust Krwi Chrystusa w naszym Sanktuarium w dniu  30.06.2024 r. prze­wi­dy­wa­ne jest poświe­ce­nie dol­ne­go kościo­ła przez ks. Biskupa Antoniego Długosza z Częstochowy pod­czas Mszy św. odpu­sto­wej o godz. 11.00. Wcześniej o godz. 10.00 Koncert zespo­łu IHS z Lublina a o 14.30 Droga Krwi Chrystusa dla wszyst­kich pielgrzymów.

Zapraszają Misjonarze Krwi Chrystusa wraz z kustoszem !

 

Więcej co się wyda­rzy­ło rok temu na odpu­ście Krwi Chrystusa w Częstochowie »czę­sto­chow­skie 24
i  fiat
«poni­żej:
zob. KLIKNIJ TU  i Uroczystość odpu­sto­wa Przenajdroższej Krwi Chrystusa

Uroczystość odpu­sto­wa Przenajdroższej Krwi Chrystusa

poni­żej zdję­cia i fil­my udo­stęp­nio­ne — Barbara Błaszczyk
wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU  
fil­my z Dróżek Krwi Chrystusa »KLIKNIJ TU

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.