Odwołana tzw. III Niedziela w kwietniu, maju i czerwcu 2017 r.

  • Ze wzglę­du na Wielkanoc nie będzie tzw. III Niedzieli w kwiet­niu (2017 r.).
  • Również w maju (ze wzglę­du na odpust 21 maja 2017 r.) oraz w czerw­cu (ze wzglę­du na odpust 25 czerw­ca 2017 r.) nie będzie tzw. III Niedzieli.
  • Zapraszamy w lip­cu na tzw. III Niedzielę.