Sympozjum na Jasnej Górze „Krew Chrystusa przynagla nas”

Zapraszamy ser­decz­nie na sym­po­zjum z oka­zji nasze­go jubi­le­uszu 200-lecia zało­że­nia Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Tematem sym­po­zjum jest „Krew Chrystusa przy­na­gla nas”. Zapraszamy 12 grud­nia 2015 r. na Jasną Górę.

Program Sympozjum

 • 14.00 Msza Święta w bazy­li­ce jasno­gór­skiej pod prze­wod­nic­twem J. E. ks. abpa Wacława Depo, metro­po­li­ty częstochowskiego

Plan spo­tka­nia w auli o. Kordeckiego na Jasnej Górze

 • 15.30 Rozpoczęcie sympozjum
  ks. Wojciech Czernatowicz CPPS, prowincjał
 • 15.45 Rozwój chry­zma­tu Misjonarzy Krwi Chrystusa
  ks. Emanuele Lupi CPPS, wice­mo­de­ra­tor generalny
 • 16.30 „Na chwa­łę Boskiej Krwi”. Maria De Mattias i Misjonarze Krwi Chrystusa
  s. dr Wiesława Przybyło ASC
 • 17.15 Panel dyskusyjny
 • 17.30 Przerwa
 • 17.45 Pojednanie przez Krew Chrystusa
  ks. dr William Nordenbrock CPPS, mode­ra­tor generalny
 • 18.30 Miłość Chrystusa przy­na­gla nas
  ks. bp dr Damian Bryl, biskup pomoc­ni­czy poznański
 • 19.15 Panel dyskusyjny
 • 19.45 Podsumowanie sympozjum
 • 21:00  Apel Jasnogórski i roz­po­czę­cie Nocnego Czuwania Wspólnoty Krwi Chrystusa w kapli­cy Matki Bożej na Jasnej Górze

sympozjum2015-misjonarze-krwi-chrystusa

Wysłuchaj zapo­wie­dzi o sym­po­zjum w Radiu Fiat