Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

Odpust Maryjny w Sanktuarium 2015Zjednoczeni w Duchu, zjed­no­cze­ni z Nim… to temat odpu­stu majo­we­go przy­pa­da­ją­ce­go w roku jubi­le­uszu 200-lecia Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Serdecznie zapra­sza­my 24 maja 2015 r.

Program:

  • 9.00 — Droga Krwi Chrystusa
  • 10.00 — 10.45 — Program muzycz­ny z oka­zji 200-lecia Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa
  • 11.00 Msza św.
  • 12.30 — 13.30 — czas dla wspól­no­ty — poczę­stu­nek przy straganach
  • 13.30 — Quiz — „Życie św. Kaspra i św. Marii de Mattias”
  • 14.00 — Misterium o św. Kasprze
  • 15.00 — Nabożeństwo Majowe

Zapraszamy na odpust do nasze­go Sanktuarium Krwi Chrystusa