Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi (2017 r.)

Zapraszamy na odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, 21 maja 2017 r. do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

Temat: „Wy jeste­ście solą zie­mi. Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta.” (Por. Mt 5,13–14)

Program:

  • 9:15 – Droga Krwi Chrystusa (Moderator WKC Podregion Zamoyski)
  • 10:15 – Ogłoszenia Wspólnoty Krwi Chrystusa, świadectwo.
  • 10.30 – Koncert Kwartet Jasnogórski
  • 11:00 – Msza świę­ta, homi­lia Moderator Krajowy WKC, śpiew pie­śni: Kwartet Jasnogórski
  • 12:30 – Poczęstunek przy stra­ga­nach, spo­tka­nie we wspólnocie
  • 14:00 – Koncert zespo­łu WKC Młodych z Warszawy
  • 15:00 – Nabożeństwo Majowe

Serdecznie Zapraszamy Rada Krajowa Wspólnoty Krwi Chrystusa!
AMDG !