Odpust Przenajdroższej Krwi Chrystusa (2016 r.)

Serdecznie zapra­sza­my na Odpust Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Odbędzie on się 26 czerw­ca 2016 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Program odpu­stu: