Boże Narodzenie 2021 w Sanktuarium Krwi Chrystusa- życzenia

 

   

Częstochowa, 24.12.2021 r.

A Światłość w ciem­no­ści świe­ci i ciem­ność Jej nie ogar­nę­ła” (J 1,5)

Drodzy Pielgrzymi, Członkowie WKC, Sympatycy Wspólnoty i nasze­go Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie !

Korzystając z oka­zji Świąt Bożego Narodzenia pra­gnę prze­ka­zać naj­lep­sze pozdro­wie­nia i życze­nia . Żyjąc tutaj na zie­mi doświad­cza­my wie­lu ciem­no­ści w naszym życie i w ser­cu. Możemy prze­ży­wać nie­po­ko­je i lęki, cier­pie­nia na cie­le i duszy. Możemy doświad­czać samot­no­ści będąc wśród ludzi. On, któ­ry Jest Światłością Świata, któ­ry rodzi się na tej zie­mi przy­cho­dzi po to, aby rze­czy­wi­ście roz­pro­szyć to wszyst­ko co ciem­ne w nas. Życzę głę­bo­kiej wia­ry w to że ciem­ność, choć jest  jej wie­le nie ogar­nie jed­nej małej świa­tło­ści, któ­ra jest w nas, takiej Światłości, któ­ra jest połą­czo­na z Chrystusem, któ­ra z Niego wypływa.

Pozdrawiam z modli­twą i błogosławieństwem.

Ks. Bogusław Witkowski CPPS kustosz

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.