Wieczerniki Krwi Chrystusa w Częstochowie

Uwaga ! Ze względu na epidemię korona-wirusa Wieczerniki Krwi Chrystusa są zawieszone  do odwołania !

 

Wieczerniki Krwi Chrystusa w Częstochowie

Terminy: 14.11.2020; 09.01.21; 13.02.21; 13.03.21;10.04.21; 08.05.21;12.06.21;

Plan spo­tka­nia:

15.00 Obiadokolacja

16.00 Modlitwa różańcowa

16.30 Konferencja (45 min.)

17.30 Msza ku czci Krwi Chrystusa

18.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu,  medy­ta­cja połą­czo­na z ciszą, koron­ka do Krwi Chrystusa z roz­wa­ża­nia­mi — zakoń­cze­nie bło­go­sła­wień­stwem ogól­nym lub fatimskim.

19.30 Litania do Krwi Chrystusa w trak­cie indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo relikwiarzem.

20.00 Zakończenie

Serdecznie zapra­sza­my do udzia­łu w tej modli­twie wszyst­kich sym­pa­ty­ków i człon­ków Wspólnoty Krwi Chrystusa oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa z całej Polski.

ks. Bogusław Witkowski CPPS kustosz

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.