Montaż żaluzji na dzwonnicy Nowego Kościoła

Zdjęcia z tego co się dzie­je na budo­wie Sanktuarium. Montowaliśmy żalu­zje na wie­ży , aby oszczę­dzić nisz­cze­nie jej , bru­dze­nie wnę­trza wie­ży i scho­dów przez pta­ki oraz złe warun­ki atmos­fe­rycz­ne.  Żaluzje prze­wi­dzia­ne są na napęd elek­trycz­ny. W momen­cie kie­dy będą włą­czo­ne dzwo­ny auto­ma­tycz­nie się pod­nio­są, a po zakoń­cze­niu dzwo­nie­nia ponow­nie się opuszczą.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go JavaScript.

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.