Z „Księgi Pielgrzymów” Sanktuarium

Dziękuję, że mnie tu przy­pro­wa­dzi­łeś, to takie nie­zwy­kłe doświad­cze­nie. Obmywam w Twej Przenajświętszej Krwi sie­bie, moją rodzi­nę, zna­jo­mych, a szcze­gól­nie oso­by z gru­py DDA. Obmyj nas i ulecz”

Najświętsza Krwi Chrystusa dzię­ku­ję za szczę­śli­wą ope­ra­cję Teresy i Jana”

Panie Jezu, Twa Kropla Krwi pomo­gła w skła­da­nych prośbach”

Proszę Cię, Panie, w imie­niu tych wszyst­kich, któ­rzy pro­si­li mnie o modli­twę, uzdrów ich! Pragnę być narzę­dziem w Twoim ręku. Ja jestem niczym bez Ciebie… Pokaż, pro­szę, że jesteś Panem rze­czy niemożliwych”

Panie Jezu, dzię­ku­ję za bło­go­sła­wień­stwo, niech spły­nie na cały świat i moją rodzinę”

Panie mój, dzię­ku­ję z całe­go ser­ca, że jesteś i było mi dane, abyś mnie pobłogosławił”

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.