Plan rekolekcji parafialnych 16 – 19 marca 2017

Plan reko­lek­cji para­fial­nych 16 – 19 mar­ca 2017.
w para­fii św. Kaspra del Bufalo, przy Sanktuarium Krwi Chrystusa
(pro­wa­dzi o. Tomasz Trawiński OFM)

 • Czwartek
  • 18.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
  • Po Mszy nabo­żeń­stwo do Krwi Chrystusa i bło­go­sła­wień­stwo relikwią.
 • Piątek
  • 18.00 – Droga krzyżowa
  • Po Drodze krzy­żo­wej Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
 • Sobota
  • 9.30 – odwie­dzi­ny chorych
  • 18.00 – Msza Święta z nauka rekolekcyjną.
 • Niedziela
  • 9.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
  • 11.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
  • 14.30 – róża­niec do Krwi Chrystusa wokół Sanktuarium
  • 16.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
  • Po Mszy modli­twa o uzdrowienie.
  • 18.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
 • Spowiedź reko­lek­cyj­na
  • Piątek od godzi­ny 17.00 do ostat­nie­go penitenta.
  • Sobota od godzi­ny 16.00 do ostat­nie­go penitenta.