Wieczór uwielbienia Ocaleni Worship

14 lipca 2023 g.19:00 - WSTĘP WOLNY! - Ocaleni Worship.
Chwalą Boga tańcem, śpiewem i całym sobą!

14 lip­ca 2023 g.19:00 — WSTĘP WOLNY! — Ocaleni Worship.
Chwalą Boga tań­cem, śpie­wem i całym sobą!

Poprowadzą dla nas w pią­tek (14.07) ple­ne­ro­we warsz­ta­ty uwiel­bie­nia (o 15:30) oraz UWIELBIENIE (o 19:00)!

Zespół uwiel­bie­nio­wy Ocaleni Worship dzia­ła przy wspól­no­cie Efez w Łodzi u Jezuitów!

Dlaczego oca­le­ni?

Bóg od jakie­goś cza­su pod­su­wał nam tę nazwę. W koń­cu zaczę­li­śmy się nad nią zastanawiać.

Jak się oka­za­ło każ­dy z nas odna­lazł w niej swo­je życie i dro­gę wia­ry, któ­ra pro­wa­dzi­ła i cały czas pro­wa­dzi do Ocalenia.

Więc tak, wszy­scy jeste­śmy „Ocaleni”.

Przeczytaj wię­cej o zespo­le Ocaleni Worship na stro­nie Kasperiańskich Dni Młodych

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.