Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi Częstochowa Sanktuarium Krwi Chrystusa 23.05.2021 r.

Program Odpustu Matki Bożej Przenajdroższej KrwiCzęstochowa Sanktuarium Krwi Chrystusa 23.05.2021 r.

9,15 – Droga Krwi Chrystusa – pro­wa­dzi Ks. Sebastian Pięta CPPS.

10,15 – ogło­sze­nia Wspólnoty Krwi Chrystusa- ani­ma­to­rzy krajowi.

10,15  — oka­zja do Sakramentu Pokuty

10,45 – śpiew zapro­szo­ne­go zespo­łu przed Mszą Św.

11,00 – Msza świę­ta– prze­wod­ni­czy Ks. Prowincjał Wojciech Czernatowicz CPPS, homi­lia — Ks. Krzysztof Surowaniec CPPS. Moderator Podregionu Zamojskiego WKC.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

12,30 – poczę­stu­nek we wspól­no­cie z zacho­wa­niem reżi­mu sanitarnego

Prezentacja budo­wy

13,30  – kon­cert pio­sen­ki reli­gij­nej i wspól­na rekre­acja (Zespół Regionalny Jakubkowianie)

14, 30 – Nabożeństwo Majowe pro­wa­dzi Ks. Andrzej CPPS

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

wię­cej na stro­nie WKC KLIKNIJ TU

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.