24h dla Pana w Częstochowie (9–10 marca 2018)

Odpowiadając na wezwa­nie papie­ża Franciszka, któ­ry w Orędziu na Wielki Post 2018 r. zachę­cał, „by sakra­ment pojed­na­nia był spra­wo­wa­ny w kon­tek­ście ado­ra­cji eucha­ry­stycz­nej”, archi­die­ce­zja czę­sto­chow­ska przy­łą­cza się do świa­to­wej ini­cja­ty­wy modli­tew­nej „24 godzi­ny dla Pana”.

W tym roku potrwa ona od 9 do 10 marca.
W archi­die­ce­zji czę­sto­chow­skiej akcja odbę­dzie w czte­rech wyzna­czo­nych przez abp. Wacława Depo kościołach:

  • pw. Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Częstochowie,
  • Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Radomsku,
  • Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Zawierciu,
  • oraz pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Wieluniu.

W naszej archi­die­ce­zji akcja odbę­dzie się pod hasłem „Młodzi przed Panem”. Rozpocznie się 9 mar­ca Eucharystią o godz. 18. Następnie o godz. 19 będzie mia­ło miej­sce nabo­żeń­stwo pokut­ne. Przez całą noc potrwa Adoracja Najświętszego Sakramentu, a wier­ni będą mie­li oka­zję przy­stą­pić do sakra­men­tu poku­ty i pojednania.
Akcja zosta­nie zakoń­czo­na następ­ne­go dnia o godz. 18.

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.