Relikwia Krwi Chrystusa w Nitrze

Dziś 08.08.2022 odwie­dził nasze Sanktuarium Krwi Chrystusa  pan Marian Zachar mał­żo­nek ze Słowacji z Nitry. Opowiadał, że 20 km od Nitry znaj­du­je się:

Bazilika minor sv. Benedikta, | opáta v Hronskom Beňadiku. W tej bazy­li­ce znaj­du­je się Relikwia Krwi Chrystusa. Papież Paweł II w 1483 poda­ro­wu­je temu opac­twu św. Benedykta Relikwie Krwi Chrystusa podob­ne do tych, któ­re czczo­ne były w Rzymie w Bazylice S. Nicola in Carcere (św. Mikołaja w Więzieniu). Przygotuje odręb­ny arty­kuł o tym wyda­rze­niu w naszym cza­so­pi­śmie „Żyć Ewangelią”. Tymczasem wie­cej infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej: http://klastorbenadik.nrb.sk/

Odwiedzając dawne opactwo benedyktynów, poznasz rzadką historię życia monastycznego w przeszłości, a także późniejsze dzieje piękna Pohroni.
Do ostatnich znaczących wydarzeń należy wyniesienie kościoła św. Benedykta do bazyliki mniejszej przez Ojca Świętego Franciszka w dniu 4 marca 2019 r., z uroczystą dedykacją w dniu 28 czerwca 2019 r. przez biskupa Nitry Mons. Williama Judaka.
Dzięki nabytemu tytułowi bazyliki łaskawa świątynia przechowująca relikwie Krwi Chrystusa uzyskała specjalne przywileje i możliwość uzyskania odpustów zupełnych, a mianowicie:
1, W rocznicę poświęcenia bazyliki 27 września
2, W dniu celebracji liturgicznej jej tytułu – św. Benedykt, opat 11 lipca
3, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca
4, W rocznicę nadania tytułu bazyliki 4 marca 2019 r.
5, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego (wyznaczone przez miejscowego biskupa) 14 września
6. Raz w roku w dzień dowolnie wybrany przez każdego wierzącegoComments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.