Serdecznie zapra­szam wszyst­kich naszych piel­grzy­mów, człon­ków Wspólnoty Krwi Chrystusa, Stowarzyszenia Krwi Chrystusa i wszyst­kich czci­cie­li Najdroższej Krwi nasze­go Pana na obcho­dy tego­rocz­ne­go odpu­stu Krwi Chrystusa w naszym sank­tu­arium w Częstochowie. Pozdrawiam w Krwi Baranka Wielkanocnego ks. Bogusław Witkowski, CPPS kustosz

Plan Odpustu Krwi Chrystusa 26.06.2022

w Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa

10.15 — Medytacja-pieśni na cześć Męki Pańskiej, z reper­tu­aru Moniki Sagan z Głogowa

11.00 – Msza świę­ta odpu­sto­wa pod prze­wod­nic­twem Prowincjała Misjonarzy Krwi Chrystusa, ks. Daniela Mokwy. Homilia: Ks. Bernard Kozłowski pro­boszcz para­fii Najświętszego  Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie, dusz­pa­sterz for­ma­cji sta­łej kapła­nów w Archidiecezji  Częstochowskiej

- poświe­ce­nie Dzwonu św. Kaspra dla nowej świą­ty­ni Sanktuarium Krwi Chrystusa i para­fii św. Kaspra del Bufalo

- bło­go­sła­wień­stwo ogól­ne Relikwią Krwi Chrystusa na koń­cu Mszy świętej

- po Mszy świę­tej posi­łek dla pielgrzymów

14.30 Droga Krwi Chrystusa  do sied­miu kaplic wokół Sanktuarium Krwi Chrystusa

15.30 Zakończenie odpustu

Uwaga !

Zgłoszenia  auto­ka­rów: biu­ro Sanktuarium: 668 402 288 lub 538 380 488

Obchody tego­rocz­ne­go odpu­stu pla­no­wa­ne są przed nową świą­ty­nią. W przy­pad­ku złych warun­ków atmos­fe­rycz­nych wewnątrz kościoła.

 

 

 

 

 

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.