Litania do Krwi Chrystusa

Kyrie ele­ison, Chryste ele­ison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłu­chaj nas.
Ojcze z nie­ba, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świa­ta, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca
Przedwiecznego, wybaw nas!
Krwi Chrystusa, wcie­lo­ne­go Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa nowe­go i wiecz­ne­go Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy kona­niu w Ogrójcu
spły­wa­ją­ca na ziemię,
Krwi Chrystusa, try­ska­ją­ca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, bro­czą­ca spod cier­nio­wej korony,
Krwi Chrystusa, prze­la­na na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapła­to nasze­go zbawienia.
Krwi Chrystusa, bez któ­rej nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, któ­ra w Eucharystii poisz i oczysz­czasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdro­ju miłosierdzia.
Krwi Chrystusa, zwy­cię­ża­ją­ca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodzą­ca Dziewice,
Krwi Chrystusa, osto­jo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochło­do pracujących,
Krwi Chrystusa, pocie­cho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadzie­jo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otu­cho umierających,
Krwi Chrystusa, poko­ju i sło­dy­czy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadat­ku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wyba­wie­nie dusz z otchła­ni czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszel­kiej chwa­ły i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świata,
prze­puść nam, Panie.
Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świata,
wysłu­chaj nas, Panie.
Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świata,
zmi­łuj się nad nami.

K: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczy­ni­łeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący wiecz­ny Boże, któ­ryś Jednorodzonego Syna swe­go usta­no­wił Odkupicielem świa­ta i Krwią Jego dał się prze­bła­gać, daj nam, pro­si­my, god­nie czcić zapła­tę nasze­go zba­wie­nia i dzię­ki niej dozna­wać obro­ny od zła docze­sne­go na zie­mi, aby­śmy rado­wa­li się wie­ku­istym szczę­ściem w nie­bie. Przez tegoż Chrystusa, Pana nasze­go. Amen.

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.