Obrys schodów wewnątrz świątyni (czerwiec 2018 r.)

Kochani! Kontynuujemy budo­wę w nowym koście­le. Prace, któ­re roz­po­czę­ły się pod koniec kwiet­nia nabie­ra­ją rozpędu.

Możemy zoba­czyć obrys scho­dów wewnątrz świą­ty­ni. Rozpoczęło się zale­wa­nie beto­nem stop­ni oraz ram­py, któ­ra pozwo­li naj­młod­szym piel­grzy­mom (w wóz­kach) oraz nie­peł­no­spraw­nym dotrzeć do miej­sca prze­cho­wy­wa­nia reli­kwii Krwi Chrystusa.

Za wszel­ką pomoc finan­so­wą oraz za modli­twę – ser­decz­ne Bóg zapłać!

Kustosz Sanktuarium
ks. Łukasz Tarnowski CPPS

 

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.