Różaniec

Jak się modlić Różańcem Krwi Chrystusa ?   Na począt­ku: Boże wej­rzyj ku wspo­mo­że­niu memu , Panie pośpiesz ku ratun­ko­wi memu Chwała Ojcu….   Tajemnice: po 5 razy „Ojcze Nasz” Chwała Ojcu… Ciebie Panie pro­si­my ‚wspo­móż słu­gi swoje, Które odku­pi­łeś swo­ją Przenajdroższą Krwią Pan Jezus prze­lał…

1 21 22 23