Formacja Kobiet w Częstochowie

Kiedy:
12 grudzień 2021@09:49 – 31 lipiec 2022@10:49

  Terminy zjazdów: 21.11.2021 19.12.2021 30.01.2022 27.02.2022 27.03.2022. 24.04.2022 15.05.2022 19.06.2022 jeden ter­min będzie dodat­ko­wo uzgod­nio­ny nie póź­niej niż w czerwcu Formacja Kobiet w Częstochowie w ramach Akademii Rozwoju Talentów. Zapraszam jesz­cze wszyst­kie Kobiety, bo napraw­dę war­to 🙂 choć tak głu­pio zachę­cać jak…

Rekolekcje Rodzin

Kiedy:
27 lipiec 2021@17:00 – 1 sierpień 2021@13:00

Serdecznie zapra­szam na: Serdecznie zapra­szam na: Rekolekcje Rodzin Termin: 27.07–01.08.2021 r.  Prowadzący: Ks. Bogusław Witkowski CPPS i PP. Tlaga Maria i Waldemar z Poradnictwa Rodzinnego z Gdańska, oraz z Wspólnota Sychar, Temat reko­lek­cji: Św. Józef wzór ojca i męża w rodzinie Słowo Życia: „Ja sam i mój dom słu­żyć…

Odpust Krwi Chrystusa

Kiedy:
27 czerwiec 2021@11:00 – 15:30

Zaproszenie      „Nabożeństwo do Boskiej Krwi jest sku­tecz­nym środ­kiem do osią­gnię­cia gor­li­wo­ści… Niech będzie ono roz­ko­szą naszych serc” św. Kasper del Bufalo        Serdecznie zapraszamy na Odpust Krwi Chrystusa obchodzony w naszym Sanktuarium                            27czerwca 2021 r PROGRAM 11.00…

Prace przy nowej świątyni

Kiedy:
30 wrzesień 2020@16:04 – 30 listopad 2020@17:04

Z życia Sanktuarium Krwi Chrystusa  Słowo Kustosza ! „Jesteśmy w cza­sach kie­dy Boska Krew musi oczy­ścić całą Ziemię”. (św. Kasper del Bufalo List  1309) Po dwu­na­stu latach nie­obec­no­ści w Częstochowie Opatrzność Boża ponow­nie skie­ro­wa­ła mnie poprzez prze­ło­żo­nych do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.…

1 2 3 10