Sylwester z Bogiem w Częstochowie

Kiedy:
31 grudzień 2022@19:00 – 1 styczeń 2023@11:00

Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju  (1 Kor 14,33). Sylwester 2022 Nowy Rok 2023  Bal Pokoju i Nadziei — bez­al­ko­ho­lo­wy z noc­le­giem i wyży­wie­niem — dla rodzin, osób samot­nych , przy­ja­ciół, kole­ża­nek, sąsia­dów, nie tyl­ko par.. Rozpoczęcie-31.12.2022 r. Mszą Świętą o godz. 19.30 Zakończenie-01.01.2023…

Kiedy:
5 grudzień 2022@21:47 – 22:47

Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju  (1 Kor 14,33). Sylwester 2022 Nowy Rok 2023  Bal Pokoju i Nadziei — bez­al­ko­ho­lo­wy z noc­le­giem i wyży­wie­niem — dla rodzin, osób samot­nych , przy­ja­ciół, kole­ża­nek, sąsia­dów, nie tyl­ko par.. Rozpoczęcie-31.12.2022 r. Mszą Świętą o godz. 19.00 Zakończenie-01.01.2023…

Rekolekcje dla dzieci 16–20 stycznia 2023

Kiedy:
16 styczeń 2023@17:00 – 20 styczeń 2023@11:00

Zapraszamy wszyst­kie dzie­ci w wie­ku od 7 do 12 lat na nie­za­po­mnia­ne reko­lek­cje w Domu Misyjnym św. Wawrzyńca w Częstochowie, pro­wa­dzo­ne przez Misjonarza Krwi Chrystusa — ks. Mariusza i wspól­no­tę młodzieżową Ferie z Bogiem dla dzieci Być przy­ja­cie­lem Jezusa 16 — 20 stycz­nia 2023 roku Zapewniamy:  …

1 2 3 11