Pozdrawiam Serdecznie z proś­ba o modli­twę do św. Józefa w inten­cjach dal­szej budo­wy naszej Świątyni Krwi Chrystusa. Dziękuję za wszel­kie dary ser­ca zło­żo­ne na ten cel.

z modli­twa w Krwi Baranka ks. Bogusław cpps

Prace przy nowej Świątyni wrzesień 2020

Updated on 2020-09-30T18:25:33+00:00, by ks. Bogdan Witkowski CPPS.